Category Archives: Duyurular

6. Genel Kurul Sonuçları

ITU DER LOGO CO1 B (1) Değerli İTÜ-DER Öğretim Üyeleri, 5 Kasım 2018 tarihinde yapılan İTÜ-DER Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu’na seçilen üyeler ilk toplantılarını 9 Kasım 2018 tarihinde yapmıştır. Bu toplantı sonucunda görev dağılımı aşağıdaki…

Adalet Arayışı

KHK’larla işlerinden uzaklaştırılan ve hak arama yolları kapanan öğretim üyelerinin durumu ile ilgili olarak bir önceki bildirimizde “Durumun vahameti her geçen gün artmakta ve en son da iki öğretim elemanının açlık grevi ile geri dönülemeyecek…

Akademisyenlere Soruşturma

Bir önceki duyurumuzda “KHK’lar ile onca yıl emek verdikleri, bir yaşam şekli olarak benimsedikleri işlerinden bir anda uzaklaştırılan meslekdaşlarımız için verilen cılız bir dayanışma desteği bile İTÜ’de soruşturma konusu oluyor ve soruşturma açılan arkadaşlarına destek…

İTÜ Öğrencileri ile Dayanışma

İTÜ öğrencileri ve akademisyenleri, 7 Şubat 2017 tarihinde çıkarılan son KHK ile üniversitelerde onlarca akademisyenin işinden atılması üzerine, #HocamaDokunma diyerek tepkilerini göstermek için 17 Şubat 2017 günü Mimarlık Fakültesi ,Taşkışla avlusunda bir etkinlik yapmak istemiş,…

KAMUOYUNA DUYURU – TARİHE NOT

Üniversiteler, belli meslek ve zanaatların kuşaktan kuşağa aktarıldığı durağan kurslar olmayıp, insanlığın içinde yaşatılabileceği çağdaş koşulların sınırlarını her gün bizzat kendisi yeniden tanımlayan ve toplumu bu koşullarda yaşatmak için gereken uzmanları yetiştiren dinamik kuruluşlardır. Üniversiteler…

Bireyin Temel Hak ve Özgürlükleri

Kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, çağdaş demokratik hukuk devletinin olmazsa olmaz temel unsurları olmasının ötesinde, aynı zamanda adil yargılanma hakkının da teminatıdır. Çağdaş demokrasilerde hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak yargının temel görevi, demokratik anayasal…