Bireyin Temel Hak ve Özgürlükleri

logob1

Kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, çağdaş demokratik hukuk devletinin olmazsa olmaz temel unsurları olmasının ötesinde, aynı zamanda adil yargılanma hakkının da teminatıdır. Çağdaş demokrasilerde hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak yargının temel görevi, demokratik anayasal düzen ile temel hak ve hürriyetleri korumak olarak belirlenir.

Ülkemizin yakın geçmişinde, Ergenekon, Oda TV, Balyoz, vb. kod adlarıyla bilinen dava süreçlerinde ağır hak kayıplarına ve telafi edilemeyecek mahrumiyetlere neden olan tutuklu yargılama yaklaşımının, gazeteciler ve akademisyenlere yönelik soruşturma süreçlerinde de sürdürüldüğü görülmektedir.

Son olarak İTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanlığı yapmış, hukuk ve siyaset bilimci emekli öğretim üyemiz Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın tutuklanması hakkında verilen karar, Türkiye’de yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına bağlı olarak bireyin temel hak ve özgürlüklerinin korunması noktasında yeni bir sorunlu uygulama olarak karşımıza çıkmıştır.

Türkiye’de yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını ihlal etmeden, hukukun üstünlüğüne duyulan güveni zedelemeden varsa yanlışlıkları ortaya çıkarmak ve gereğini yapmak tüm yargı kurumlarının görevidir. Bu görevlerin yerine getirilmesi sırasında tüm yetkililerin, bireyin temel hak ve özgürlüklerine zarar vererek ortadan kaldıracak tutumlardan kaçınması da İTÜ-DER camiasının ortak beklentisidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

İTÜ-DER Yönetim Kurulu

twittergoogle_plustwittergoogle_plus