Yönetim Kurulu

Bilge Özgener (Başkan)
Özlem Er (Başkan Yrd.)
Seyhan Onbaşıoğlu (Sayman)
Dilay Çelebi (Yazman)
Gürcan Koçan (Üye)
Ferid Salehli (Üye)
Lerzan Özkale (Üye)